mzn-grt.svg

Biuro obsługi klienta: +48 58 739 66 00

Oznaczanie informacji handlowych

Wydawca udostępnia Ogłoszeniodawcom funkcję umożliwiającą składanie oświadczenia, czy przekazywane przez nich treści są informacjami handlowym lub zawierają informacje handlowe.

Złożenie oświadczenia następuje przez umieszczenie w opisie Ogłoszenia adnotacji: Treść ogłoszenia stanowi informację handlową lub zawiera informacje handlowe w rozumieniu Aktu o usługach cyfrowych.

Objaśnienie:

"Informacją handlową" jest każda forma informacji przeznaczona do promowania, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby prowadzącej działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonującą zawód regulowany. Następujące informacje same w sobie nie stanowią informacji handlowych:

  • informacje umożliwiające bezpośredni dostęp do działalności przedsiębiorstwa organizacji lub osoby, w szczególności nazwa domeny lub adres poczty elektronicznej,
  • informacje odnoszące się do towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby, opracowywane w sposób niezależny, w szczególności jeżeli są one udzielane bez wzajemnych świadczeń finansowych.