Skontaktuj się: 799 354 377

 1.     Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony   www.morizon-gratka.pl.
 2.     Operatorem strony jest Grupa Morizon-Gratka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3.     Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczka”).
 4.     Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5.     Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane i przechowywane w pamięci urządzenia. Niedokonanie zmian ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
 6.     Operator informuje, iż z momentem połączenia się przez Użytkownika ze stroną, w logach systemowych strony pojawia się informacja o unikalnym numerze, w tym IP i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego realizowane jest połączenie.  
 7.     Operator informuje, że korzystając ze strony Użytkownik może również otrzymywać pliki cookies pochodzące od podmiotów zewnętrznych np.: reklamodawców, partnerów, firm badawczych oraz dostawców aplikacji multimedialnych. Pliki te pozwalają dostosować reklamy do preferencji i zwyczajów użytkowników stron internetowych. Więcej informacji na temat plików cookies pochodzących od innych podmiotów można znaleźć na ich stronach internetowych.
 8.     Operator wykorzystuje pliki cookies  w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony przez Użytkownika, a w szczególności dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; wyświetlania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; umożliwiania wyświetlania informacji dostosowanych do lokalizacji Użytkownika.
 9.     Operator informuje, że stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 10.   Operator informuje, że ze względu na niezbędność realizacji usługi stosowane są:
 11.           „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 12.           pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 13.           „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony;
 14.           „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 15.           „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające wyświetlanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 16.             pliki cookies, umożliwiające analizę informacji o sposobie korzystania ze strony.
 17.   Operator informuje, że w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 18.   Operator informuje, że warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce internetowej i nie usuwanie ich. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie.
 19.   Operator informuje, że pliki cookies na stronie nie zbierają danych osobowych poza sytuacjami, gdy w dedykowanych miejscach Użytkownik sam zdecyduje o tym poprzez kliknięcie przycisku „zapamiętaj mnie” oraz, że przechowuje w postaci zaszyfrowanej wyłącznie dane niezbędne do wykonania dedykowanej funkcji, np. podpowiadanie adresu e-mail.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW STRONY www.morizon-gratka.pl

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Morizon-Gratka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125836.

Z Administratorem możesz kontaktować się pisemnie, pod adresem podanym powyżej, lub pod adresem email: rodo.zgloszenia@morizon-gratka.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Jakuba Rzeźnickiego, z którym możesz skontaktować się pod adresem email: iod@morizon-gratka.pl;  rodo@morizon-gratka.pl lub pisemnie, na adres siedziby Administratora danych.

2. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

a) marketingu bezpośredniego produktów lub usług spółek Grupy MZN Property za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz spółek należących do Grupy MZN Property, polegający na poinformowaniu Ciebie o naszej ofercie oraz Twoja zgoda na przekazywanie Ci informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, informacje takie dostarczą Ci również pozostałe spółki należące do Grupy MZN Property. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę.

b) podczas korzystania z usług oferowanych na stronie, możesz dobrowolnie podać swoje imię, nazwisko, adres email, numer telefonu lub inne informacje, jakie sam uznasz za właściwe. Administrator zbiera wszelkie informacje, które zdecydujesz się nam przekazać. Administrator zbiera również informacje o urządzeniach, z których korzystasz; Twojej lokalizacji; szczegółach logowania i wykorzystywanych przeglądarkach internetowych; Twojej aktywności w naszych serwisach. Twoje preferencje podlegają zautomatyzowanej analizie potrzeb zgodnie z obowiązującą Polityką cookies, którą udostępniamy obok. Dane te zbieramy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i najwyższej jakości oferowanych usług oraz zapewnienia każdemu użytkownikowi możliwości przyjaznego i efektywnego korzystania ze strony.

c) podając nam swój numer telefonu lub adres email w związku z korzystaniem z usług Administratora, możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas informacji o naszych usługach drogą telefoniczną lub mailową. W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami. W przypadku kontaktu telefonicznego, wszystkie rozmowy mogą być nagrywane. Jeżeli sprzeciwiasz się nagrywaniu rozmów telefonicznych, prosimy o przerwanie rozmowy i skorzystanie z innych dostępnych form komunikacji.

3. Informacja o odbiorcach danych

Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom, świadczącym na rzecz Administratora usługi wsparcia teleinformatycznego, niezbędne do funkcjonowania naszych serwisów oraz zapewnienia ich najwyższej jakości.  Podmioty te działają jako podwykonawcy Administratora i nie są uprawnione do przetwarzania Twoich danych dla własnych celów.

Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych lub marketingowych, Twoje dane kontaktowe przekażemy również innym spółkom należącym do Grupy MZN Property, w celu przedstawienia Ci informacji o ich usługach lub ofercie.

Z zastrzeżeniem powyżej podanych przypadków, Twoje dane osobowe nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Powyższe postanowienie nie dotyczy udostępniania danych na żądanie instytucji, które są upoważnione do otrzymywania danych z mocy prawa.

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Twojej wyraźnej zgody.

W każdej chwili możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o udzielenie informacji o osobach, którym udostępniliśmy Twoje dane oraz ich treści.

4. Okres przechowywania danych

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania usługi, Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją usługi. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (w szczególności, na przesyłanie informacji handlowych drogą telefoniczną lub mailową), Twoje dane będą przez nas przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody. W zakresie, w jakim Twoje dane będą przetwarzane w celu wykonania i zapewnienia najwyższej jakości naszych usług lub w celu marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług, będziemy je przetwarzali do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w powyższych celach.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzania danych - przy czym cofnięcie Twojej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w okresie przed jej wycofaniem,

b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych – uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz kopii Twoich danych,

c) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych - ich poprawienia, uzupełnienia lub aktualizacji,

d) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane w zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (w szczególności, dotyczy to sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości usług).

W celu realizacji powyższych uprawnień, prosimy o kontakt e-mailowy: rodo.zgloszenia@morizon-gratka.pl lub pisemny na adres Administratora.

W przypadku wykonywania przez Ciebie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Twoje imię i nazwisko, adres email, numer telefonu; data i treść zgłoszonego przez Ciebie żądania; data i sposób jego rozpoznania, zostaną przez nas zarejestrowane w celu wykazania zgodności realizacji praw osób, których dane dotyczą, z obowiązującymi przepisami oraz w celu udzielenia Ci odpowiedzi na ewentualne pytania. Administratorem tych danych jest Grupa Morizon-Gratka Sp. z o.o. Wyżej wymienione dane, będą przez nas przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania.

6. Prawo wniesienia skargi

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.