Skontaktuj się: 799 354 377

 1.     Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony   www.morizon-gratka.pl.
 2.     Operatorem strony jest Grupa Morizon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3.     Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczka”).
 4.     Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5.     Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane i przechowywane w pamięci urządzenia. Niedokonanie zmian ustawień na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
 6.     Operator informuje, iż z momentem połączenia się przez Użytkownika ze stroną, w logach systemowych strony pojawia się informacja o unikalnym numerze, w tym IP i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego realizowane jest połączenie.  
 7.     Operator informuje, że korzystając ze strony Użytkownik może również otrzymywać pliki cookies pochodzące od podmiotów zewnętrznych np.: reklamodawców, partnerów, firm badawczych oraz dostawców aplikacji multimedialnych. Pliki te pozwalają dostosować reklamy do preferencji i zwyczajów użytkowników stron internetowych. Więcej informacji na temat plików cookies pochodzących od innych podmiotów można znaleźć na ich stronach internetowych.
 8.     Operator wykorzystuje pliki cookies  w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony przez Użytkownika, a w szczególności dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; wyświetlania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; umożliwiania wyświetlania informacji dostosowanych do lokalizacji Użytkownika.
 9.     Operator informuje, że stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 10.   Operator informuje, że ze względu na niezbędność realizacji usługi stosowane są:
 11.           „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych na stronie, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 12.           pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 13.           „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony;
 14.           „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 15.           „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające wyświetlanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 16.             pliki cookies, umożliwiające analizę informacji o sposobie korzystania ze strony.
 17.   Operator informuje, że w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 18.   Operator informuje, że warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce internetowej i nie usuwanie ich. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie.
 19.   Operator informuje, że pliki cookies na stronie nie zbierają danych osobowych poza sytuacjami, gdy w dedykowanych miejscach Użytkownik sam zdecyduje o tym poprzez kliknięcie przycisku „zapamiętaj mnie” oraz, że przechowuje w postaci zaszyfrowanej wyłącznie dane niezbędne do wykonania dedykowanej funkcji, np. podpowiadanie adresu e-mail.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW STRONY www.morizon-gratka.pl

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratorów danych

Administratorami Twoich danych osobowych są:

 • Grupa Morizon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Rakowiecka 36 lok. 341, 02-532 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125836
 • Gratka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 49, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000815345

łącznie zwani również Administratorami, a każdy oddzielnie - Administratorem.

Z Administratorem możesz kontaktować się pisemnie, pod adresem podanym powyżej, lub pod adresem email: rodo.zgloszenia@gratka.pl;  rodo@morizon.pl.

Administratorzy danych wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych - Pana Jakuba Rzeźnickiego, z którym możesz skontaktować się pod adresem email: iod@gratka.pl;  rodo@morizon.pl lub pisemnie, na adres siedziby Administratora danych.

Działając na podstawie art. 26 ust. 1 RODO, Administratorzy zawarli Porozumienie dotyczące uzgodnień określających zakres odpowiedzialności wynikającej z przepisów o ochronie danych osobowych, którego wybrane postanowienia udostępniamy obok.

2. Cele przetwarzania danych i podstawa prawna

Każdy z Administratorów będzie przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

a)      marketingu bezpośredniego produktów lub usług spółek Grupy MZN Property za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz spółek należących do Grupy MZN Property, polegający na poinformowaniu Ciebie o naszej ofercie oraz Twoja zgoda na przekazywanie Ci informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, informacje takie dostarczą Ci również pozostałe spółki należące do Grupy MZN Property. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę.

b)      podczas korzystania z usług oferowanych na stronie, możesz dobrowolnie podać swoje imię, nazwisko, adres email, numer telefonu lub inne informacje, jakie sam uznasz za właściwe. Każdy z Administratorów zbiera wszelkie informacje, które zdecydujesz się nam przekazać.  Każdy z Administratorów zbiera również informacje o urządzeniach, z których korzystasz; Twojej lokalizacji; szczegółach logowania i wykorzystywanych przeglądarkach internetowych; Twojej aktywności w naszych serwisach. Twoje preferencje podlegają zautomatyzowanej analizie potrzeb zgodnie z obowiązującą Polityką cookies, którą udostępniamy obok. Dane te zbieramy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i najwyższej jakości oferowanych usług oraz zapewnienia każdemu użytkownikowi możliwości przyjaznego i efektywnego korzystania ze strony.

c)      podając nam swój numer telefonu lub adres email w związku z korzystaniem z usług Administratora, możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas informacji o naszych usługach drogą telefoniczną lub mailową. W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami. W przypadku kontaktu telefonicznego, wszystkie rozmowy mogą być nagrywane. Jeżeli sprzeciwiasz się nagrywaniu rozmów telefonicznych, prosimy o przerwanie rozmowy i skorzystanie z innych dostępnych form komunikacji.

3. Informacja o odbiorcach danych

Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom, świadczącym na rzecz Administratora usługi wsparcia teleinformatycznego, niezbędne do funkcjonowania naszych serwisów oraz zapewnienia ich najwyższej jakości.  Podmioty te działają jako podwykonawcy Administratora i nie są uprawnione do przetwarzania Twoich danych dla własnych celów.  

Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowych lub marketingowych, Twoje dane kontaktowe przekażemy również innym spółkom należącym do Grupy MZN Property, w celu przedstawienia Ci informacji o ich usługach lub ofercie.

Z zastrzeżeniem powyżej podanych przypadków, Twoje dane osobowe nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Powyższe postanowienie nie dotyczy udostępniania danych na żądanie instytucji, które są upoważnione do otrzymywania danych z mocy prawa.

Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Twojej wyraźnej zgody.

W każdej chwili możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o udzielenie informacji o osobach, którym udostępniliśmy Twoje dane oraz ich treści.

4. Okres przechowywania danych

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w celu wykonania usługi, Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją usługi. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (w szczególności, na przesyłanie informacji handlowych drogą telefoniczną lub mailową), Twoje dane będą przez nas przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody. W zakresie, w jakim Twoje dane będą przetwarzane w celu wykonania i zapewnienia najwyższej jakości naszych usług lub w celu marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług, będziemy je przetwarzali do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w powyższych celach.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 •       prawo wycofania zgody na przetwarzania danych - przy czym cofnięcie Twojej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w okresie przed jej wycofaniem,
 •       prawo dostępu do Twoich danych osobowych – uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz kopii Twoich danych,
 •       prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych - ich poprawienia, uzupełnienia lub aktualizacji,
 •       prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 •       prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 •       prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane w zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (w szczególności, dotyczy to sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości usług).

W celu realizacji powyższych uprawnień, prosimy o kontakt e-mailowy: rodo.zgloszenia@gratka.pl;  rodo@morizon.pl lub pisemny na adres wybranego Administratora.

W przypadku wykonywania przez Ciebie praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Twoje imię i nazwisko, adres email, numer telefonu; data i treść zgłoszonego przez Ciebie żądania; data i sposób jego rozpoznania, zostaną przez nas zarejestrowane w celu wykazania zgodności realizacji praw osób, których dane dotyczą, z obowiązującymi przepisami oraz w celu udzielenia Ci odpowiedzi na ewentualne pytania. Administratorem tych danych jest Grupa Morizon Sp. z o.o. oraz Gratka Sp. z o.o.  Wyżej wymienione dane, będą przez nas przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania. 

    6. Prawo wniesienia skargi

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

POROZUMIENIE DOTYCZĄCE UZGODNIEŃ OKREŚLAJĄCYCH ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (wybrane postanowienia)

Niniejsze Porozumienie zostało zawarte w dniu 25 sierpnia 2020 r. w Warszawie, pomiędzy:

1)               Grupa Morizon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-532), ul. Rakowiecka 36 lok. 341, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125836, kapitał zakładowy w wysokości 1.184.000 złotych, NIP: 5213107693, REGON: 016394720, reprezentowaną przez  Pana Jarosława Święcickiego - Prezesa Zarządu i Pana Sławomira Topczewskiego - Wiceprezesa Zarządu,

zwaną dalej „Administratorem 1

oraz

2)               Gratka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000815345, z kapitałem zakładowym w kwocie 350 000 złotych, NIP: 5213881530, REGON: 384774741, reprezentowaną przez Pana Jarosława Święcickiego - Prezesa Zarządu i Pana Sławomira Topczewskiego - Członka Zarządu

zwaną dalej „Administratorem 2,

zwane dalej łącznie „Administratorami”, a każda z osobna „Administratorem”.

 1.       DEFINICJE

Terminom używanym w niniejszym Porozumieniu nadaje się następujące znaczenie:

Podmiot Danych – osoba, której dane dotyczą, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania;

Porozumienie – niniejsze porozumienie dotyczące uzgodnień określających zakres odpowiedzialności wynikającej z przepisów o ochronie danych osobowych;

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

System CRM Morizon – system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych Podmiotów Danych;

Wspólne Czynności Przetwarzania – czynności przetwarzania danych osobowych, co do których Administrator 1 oraz Administrator 2 są współadministratorami w rozumieniu art. 26 RODO;

Usługa Wspólna - usługa abonamentowa oferowana na warunkach opisanych w Regulaminie Usługi Wspólnej i świadczona w Serwisie Gratka.pl oraz Serwisie Morizon.pl;

Serwis Morizon.pl - internetowy serwis ogłoszeniowy pod adresem www.morizon.pl;

Serwis Gratka.pl - internetowy serwis ogłoszeniowy pod adresem www.gratka.pl;

Klienci Biznesowi - przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego, którzy są stroną umowy abonamentowej Usługi Wspólnej z Administratorem lub zawrą taką umowę z Administratorem w okresie obowiązywania niniejszej Umowy lub do których Administrator zamierza skierować ofertę świadczenia usługi Wspólnej;

Użytkownicy - osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które korzystają z Serwisu Morizon.pl i/lub Serwisu Gratka.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 1.       PRZEDMIOT POROZUMIENIA

2.1.           Porozumienie zawarte jest zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 1 RODO i określa odpowiednie zakresy odpowiedzialności Administratorów w odniesieniu do obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania, wynikających z RODO.

2.2.           Przedmiotem Wspólnych Czynności Przetwarzania są czynności określane przez Administratorów jako:

 1. a)        zawieranie, wykonywanie, rozwiązywanie umów abonamentowych o świadczenie Usługi Wspólnej w Serwisie Morizon.pl oraz Serwisie Gratka.pl (dalej jako: "świadczenie Usługi Wspólnej");
 2. b)       działania promocyjne i marketingowe dotyczące Usługi Wspólnej oraz Serwisów Morizon.pl i Gratka.pl (dalej jako: "działania promocyjne i marketingowe");
 3. c)        świadczenie usług dla Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Morizon.pl i Serwisu Gratka.pl (dalej jako: "świadczenie usług dla Użytkowników").
 4.       ZAKRES, CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Cele przetwarzania danych

3.1.           W ramach Wspólnej Czynności Przetwarzania: świadczenie Usługi Wspólnej - dane przetwarzane są w celu realizacji Usługi Wspólnej (zawarcie umowy abonamentowej Usługi Wspólnej; wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umowy abonamentowej Usługi Wspólnej; rozpoznawanie reklamacji; archiwizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym, podatkowymi i rachunkowości) oraz zapewnienia prawidłowości realizacji Usługi Wspólnej i zapewnienia zgodności zasad świadczenia Usługi Wspólnej z Regulaminem Serwisu Morizon.pl i Regulaminem Serwisu Gratka.pl.

3.2.           W ramach Wspólnej Czynności Przetwarzania: działania promocyjne i marketingowe - dane przetwarzane są w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji handlowych oraz działań promocyjnych, w tym prowadzenia strony www.morizon-gratka.pl.

3.3.           W ramach Wspólnej Czynności Przetwarzania: świadczenie usług dla Użytkowników  - dane przetwarzane są w celach: a) wykonania usług oferowanych w Serwisie Morizon.pl i Serwisie Gratka.pl oraz serwisach partnerskich; b) zapewnienia najwyższej jakości usług oferowanych w Serwisie Morizon.pl i Serwisie Gratka.pl i usług z tym związanych; c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług spółek Grupy MZN Property za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej; d) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu Morizon.pl i Serwisu Gratka.pl oraz najwyższej jakości oferowanych usług; e) przeciwdziałania potencjalnym naruszeniom Regulaminu Serwisu Morizon.pl i Regulaminu Serwisu Gratka.pl przez Użytkowników; f) zapewnienia Użytkownikom możliwości przyjaznego i efektywnego korzystania z Serwisów oraz oferowania usług, które możliwie najpełniej odpowiadałyby potrzebom i preferencjom Użytkowników.

Kategorie Podmiotów Danych

3.4.           W ramach Wspólnej Czynności Przetwarzania: świadczenie Usługi Wspólnej - przetwarzane są dane następujących kategorii osób: Klienci biznesowi (agencje nieruchomości, deweloperzy); pracownicy, osoby upoważnione do reprezentacji, pełnomocnicy lub przedstawiciele Klientów biznesowych.

3.5.           W ramach Wspólnej Czynności Przetwarzania: działania promocyjne i marketingowe - przetwarzane są dane następujących kategorii osób: Klienci biznesowi (agencje nieruchomości, deweloperzy); pracownicy, osoby upoważnione do reprezentacji, pełnomocnicy lub przedstawiciele Klientów biznesowych; Użytkownicy; użytkownicy korzystający ze strony www.morizon-gratka.pl.

3.6.           W ramach Wspólnej Czynności Przetwarzania: świadczenie usług dla Użytkowników - przetwarzane są dane następujących kategorii osób: Użytkownicy.

Kategorie danych osobowych

3.7.           Zakres przetwarzanych danych osobowych w ramach Wspólnej Czynności Przetwarzania: świadczenie Usługi Wspólnej - obejmuje: dane Klienta Biznesowego lub osoby upoważnionej do reprezentacji: imię i nazwisko; adres email; numer telefonu; stanowisko służbowe; adres siedziby lub adres korespondencyjny; dane identyfikujące podmiot gospodarczy; dane dotyczące zawartych umów abonamentowych Usługi Wspólnej; dane dotyczące wykonywania umów abonamentowych Usługi Wspólnej;

3.8.           Zakres przetwarzanych danych osobowych w ramach Wspólnej Czynności Przetwarzania: działania promocyjne i marketingowe - obejmuje:

3.8.1.      co do Klientów Biznesowych:

 1. a)        dane zwykłe (dane kontaktowe)
 2. b)       dane o zgodach na profilowanie (CMP)

3.8.2.      co do Użytkowników:

 1. a)        dane zwykłe (dane kontaktowe)
 2. b)       dane o zgodach na profilowanie (CMP)

3.8.3.      co do użytkowników strony www.morizon-gratka.pl:

 1. a)        dane zwykłe (dane kontaktowe)
 2. b)       dane o wyrażonych zgodach na profilowanie (CMP)

3.9.           Zakres przetwarzanych danych osobowych w ramach Wspólnej Czynności Przetwarzania: świadczenie usług dla Użytkowników - obejmuje: dane zwykłe; dane kontaktowe; dane przekazane przez Użytkowników podczas korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie Morizon.pl i Serwisie Gratka.pl; informacje o urządzeniach, z których Użytkownik korzysta; lokalizacji; szczegółach logowania i wykorzystywanych przeglądarkach internetowych; aktywności Użytkownika w Serwisie Morizon.pl i Gratka.pl oraz preferencjach w korzystaniu z usług oferowanych w Serwisie Morizon.pl i Gratka.pl.

Podstawa prawna przetwarzania

3.10.        Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania jest zgoda Podmiotów Danych; niezbędność przetwarzania do wykonania usługi lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy o wykonanie takiej usługi; prawnie uzasadniony interes Administratorów, polegający na optymalizacji świadczonych usług i funkcjonowania Serwisów Morizon.pl i Gratka.pl oraz informowaniu o ofercie Administratorów i Spółek z Grupy MZN Property.

 1.       (celowo pominięte)
 2.       STOSOWANIE ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH

5.1.           Żaden z Administratorów nie będzie przetwarzał danych w celach innych niż określone w pkt 3.1 - 3.3. powyżej

5.2.           Każdy z Administratorów zobowiązany jest do weryfikacji adekwatności danych zebranych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania. W przypadku stwierdzenia, że niektóre zebrane dane Podmiotu Danych nie są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, Administrator usuwa takie nadmiarowe dane z Systemu CRM Morizon oraz informuje o tym drugiego Administratora.

5.3.           Dane osobowe Podmiotów Danych będą przechowywane przez okres określony zgodnie z Polityką bezpieczeństwa danych osobowych Administratora 1. Po upływie tego okresu Administrator 1 zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych z Systemu CRM Morizon.

 1.       OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

6.1.           W momencie zbierania jego danych osobowych, Podmiotowi Danych będzie przekazywana informacja o przetwarzaniu jego danych osobowych o treści zgodnej z art. 13 RODO. Informacja ta będzie umieszczone na pierwszej stronie formularza służącego do zbierania danych. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych będzie miała treść określoną w Załączniku nr 1 do Porozumienia.

 1.       REALIZACJA UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH

7.1.           Każdy z Administratorów zobowiązuje się do umieszczania w Systemie CRM Morizon informacji o odbiorcach danych, którym dany Administrator ujawnił dane.

7.2.           Administrator 1 i Administrator 2 zobowiązują się do odpowiadania na żądania Podmiotów Danych w związku z realizacją ich praw na podstawie art. 15, art. 16, art. 19 oraz art. 20 RODO. Odpowiedzi na żądania Podmiotów danych będą udzielane zgodnie z zasadami i w terminach, o których mowa w art. 12 RODO.

7.3.           Administratorzy zobowiązują się do oznaczania w Systemie CRM Morizon faktu usunięcia lub sprostowania danych Podmiotu Danych oraz do informowania o tym drugiego Administratora. Informacja może być przekazywana drugiemu Administratorowi w sposób automatyczny za pośrednictwem Systemu CRM Morizon.

7.4.           W przypadku otrzymania przez któregokolwiek Administratora żądania Podmiotu Danych na podstawie art. 17, art. 18, art. 21 lub art. 22 RODO, Administrator otrzymujący żądanie niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 1 dnia od otrzymania żądania, informuje o tym drugiego Administratora. Informacja może być przekazywana drugiemu Administratorowi w sposób automatyczny za pośrednictwem Systemu CRM Morizon. Po otrzymaniu żądania na podstawie art. 17, art. 18, art. 21 lub art. 22 RODO, Administratorzy przystępują do wspólnych ustaleń zgodnie z pkt 7.5-7.8.

7.5.           W przypadku zgłoszenia przez Podmiot Danych żądania usunięcia jego danych osobowych na podstawie art. 17 RODO, Administratorzy wspólnie podejmują decyzję co do usunięcia danych Podmiotu Danych oraz ustalają treść odpowiedzi do Podmiotu Danych. Decyzja co do usunięcia albo nieusunięcia danych oraz co do treści odpowiedzi musi być podjęta w terminie 21 dni od otrzymania żądania od Podmiotu Danych.

7.6.           W przypadku zgłoszenia przez Podmiot Danych żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, Administratorzy wspólnie podejmują decyzję co do ograniczenia przetwarzania danych Podmiotu Danych oraz ustalają treść odpowiedzi do Podmiotu Danych. Decyzja co do ograniczenia albo braku ograniczenia przetwarzania danych oraz co do treści odpowiedzi musi być podjęta w terminie 21 dni od otrzymania żądania od Podmiotu Danych.

7.7.           W przypadku zgłoszenia przez Podmiot Danych sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, Administratorzy wspólnie podejmują decyzję co do zaprzestania przetwarzania danych Podmiotu Danych oraz ustalają treść odpowiedzi do Podmiotu Danych. Decyzja co do zaprzestania albo braku zaprzestania przetwarzania danych oraz co do treści odpowiedzi musi być podjęta w terminie 21 dni od otrzymania żądania od Podmiotu Danych.

7.8.           W przypadku zgłoszenia przez Podmiot Danych żądania związanego ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym żądania uzyskania interwencji ludzkiej, na podstawie art. 22 RODO, Administratorzy wspólnie podejmują decyzję w tym zakresie oraz ustalają treść odpowiedzi do Podmiotu Danych. Decyzja w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym żądania uzyskania interwencji ludzkiej, oraz co do treści odpowiedzi musi być podjęta w terminie 21 dni od otrzymania żądania od Podmiotu Danych.

7.9.        Jeżeli żądanie Podmiotu Danych na podstawie art. 17, art. 18, art. 21 lub art. 22 RODO odnosi się do przetwarzania jego danych wyłącznie przez jednego z Administratorów, Administrator, do którego odnosi się żądanie samodzielnie podejmuje decyzję w zakresie tego żądania oraz odpowiedzi dla Podmiotu Danych. Administrator, do którego odnosi się żądanie, informuje drugiego Administratora o wysłanej odpowiedzi, w terminie 3 dni od dnia wysłania odpowiedzi do Podmiotu Danych.

7.10.        W przypadku wycofania przez Podmiot Danych zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator otrzymujący oświadczenie o wycofaniu zgody niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 1 dnia od otrzymania oświadczenia, informuje drugiego Administratora. Administrator otrzymujący oświadczenie o wycofaniu zgody usuwa z Systemu CRM Morizon dane osobowe Podmiotu Danych, których przetwarzanie oparte jest o zgodę Podmiotu Danych. Zakres danych osobowych Podmiotu Danych przetwarzanych na podstawie zgody określony jest w Załączniku nr 2 do Porozumienia.

 1.       PUNKT KONTAKTOWY DLA PODMIOTÓW DANYCH

8.1.           Administratorzy ustalają punkty kontaktowe dla Podmiotów Danych: (i) formularze kontaktowe na stronie internetowej www.morizon-gratka.pl oraz prywatnosc.gratka.pl, (ii) adres e-mail: rodo.zgloszenia@gratka.pl;  iod@gratka.pl; rodo@morizon.pl, (iii) adres pocztowy Administratora 1 oraz (iv) adres pocztowy Administratora 2. Informacje o punktach kontaktowych dla Podmiotów Danych będą znajdować się w klauzuli informacyjnej oraz na stronie internetowej www.morizon.pl; www.gratka.pl; www.gratka-morizon.pl. Administrator 1 zobowiązuje się do obsługi punktów kontaktowych: formularz na stronie www.gratka-morizon.pl; adres e-mail: rodo@morizon.pl; adres pocztowy Administratora 1. Administrator 2 zobowiązuje się do obsługi punktów kontaktowych: adres e-mail: rodo.zgloszenia@gratka.pl; iod@gratka.pl; adres pocztowy Administratora 2.

8.2.           Wszelkie żądania Podmiotów Danych zgłoszone za pośrednictwem punktów kontaktowych zapisywane są w Systemie CRM Morizon i są widoczne dla obu Administratorów.

 1.   (celowo pominięte)
 2.   (celowo pominięte)
 3.   (celowo pominięte)
 4.   (celowo pominięte)
 5.   (celowo pominięte)
 6. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NARUSZANIEM OCHRONY DANYCH

14.1.        Każdy z Administratorów zawiadamia drugiego Administratora o potencjalnym naruszeniu ochrony danych osobowych Podmiotów Danych. Zawiadomienie przekazywane jest do osób i na adresy email wskazane w Załączniku nr 2 do Porozumienia nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia wiadomości o potencjalnym naruszeniu.

14.2.        Po otrzymaniu informacji o potencjalnym naruszeniu danych Podmiotów Danych, Administratorzy dokonują wspólnie uzgodnień co do środków w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych i przyjmują te środki, a także ustalają kategorie i przybliżoną liczbę Podmiotów Danych oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie. Administratorzy wspólnie ustalają też:

 1. a)        czy jest prawdopodobne, aby naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, o czym mowa w art. 33 ust. 1 RODO;
 2. b)       czy naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, o czym mowa w art. 34 ust. 1 RODO;
 3. c)        treść zgłoszenia naruszenia do organu nadzorczego – w przypadku uznania, że zachodzi ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
 4. d)       treść zawiadomienia dla Podmiotów Danych lub komunikatu publicznego – w przypadku stwierdzenia, że naruszenie ochrony danych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

14.3.        Jeżeli stwierdzono ryzyko określone w pkt 14.2 lit. a), Administrator 1 zobowiązuje się do zgłoszenia organowi nadzorczemu, zgodnie z art. 33 RODO, naruszenia ochrony danych osobowych dotyczących Podmiotów Danych, w imieniu obydwu Administratorów. Niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych dotyczących Podmiotów Danych, nie później niż w ciągu 1 dnia od dokonania zgłoszenia, Administrator 1 informuje Administratora 2 o dokonaniu zgłoszenia i przekazuje Administratorowi 2 kopię zgłoszenia. W przypadku przekazywania do organu nadzorczego dalszych informacji lub dokumentów, Administrator 1 przesyła ich kopie Administratorowi 2.

14.4.        Jeżeli stwierdzono ryzyko określone w pkt 14.2 lit. b), Administrator 1 zobowiązuje się do zawiadomienia Podmiotów Danych, zgodnie z art. 34 RODO, o naruszeniu ochrony dotyczących ich danych osobowych, w imieniu obydwu administratorów. Niezwłocznie po zawiadomieniu Podmiotów Danych o naruszeniu ochrony dotyczących ich danych osobowych, nie później niż w ciągu 1 dnia od dokonania zgłoszenia, Administrator 1 informuje Administratora 2 o dokonaniu zawiadomienia i przekazuje Administratorowi 2 kopię zawiadomienia.

Na podstawie informacji i ustaleń, o których mowa w pkt 14.1-14.2, każdy z Administratorów prowadzi własną ewidencję naruszeń ochrony danych osobowych.